Ez a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ.

Az oldalon elhelyezett űrlapok kitöltésével hozzájárul adatai kezeléséhez   Bővebb információ itt 

ELFOGADOM
Termékek Menü

F-gáz szivárgásvizsgálat

Kötelező szivárgásvizsgálat F-gáz rendelet

Halott már ön az F-gáz rendeletről és az ózonréteg védelme és a légköri üvegházhatás csökkentése érdekében hozott nemzetközi és hazai jogszabályokról?

Ismeri Ön a 310/2008. (XII. 20) Kormányrendeletet, amely kötelezővé teszi a minden 3 kg-nál nagyobb hűtőközeg töltetű telepített és mobil hűtőberendezés (légkondicionáló, hűtő és mélyhűtő, szállítmányhűtő, hőszivattyú) évenkénti rendszeres szivárgás vizsgálatát? Amennyiben nem ismeri ezeket a jogszabályokat az alábbiakban részletesen olvashat a vonatkozó rendeletekről, előírásokról. Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb előírásokat a klíma és hűtéstechnikai berendezésekben illetve a hőszivattyús rendszerekben alkalmazott hűtőközegekre, valamint ezen rendszerekkel kapcsolatos szerviztevékenységre, szivárgásvizsgálatra vonatkozó nemzetközi és kormányrendeleteket. És nem utolsó sorban ezeknek a berendezéseknek a tulajdonosaira illetve üzemeltetőire vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket.

 

Rendeletek, jogszabályok:
Az ózonkárosító anyagokra vonatkozó 2037/2003/EK rendelet, valamint az ezt szabályzó 94/2003. (VII. 2.) Kormányrendelet alapján a CFC és HCFC (ózonkárosító) hűtőközegekkel és 3 kg feletti töltetmennyiséggel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezéseken 2004 januárja óta évente kötelező egy előírt, technológia szerint elvégzett szivárgásvizsgálatot végrehajtani. A vizsgálat elvégzéséért a berendezés tulajdonosa, üzemeltetője felelős. A vizsgálat eredményét a berendezésnaplóban és jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a feltárt szivárgásokat 30 napon belül ki kell javítani és a javítás megfelelőségét ellenőrző méréssel kell igazolni.

Hasonló de még szigorúbb, részletesebb előírásokat tartalmaz az üvegházhatású hűtőközegekkel (pl.: HCFC, HFC) üzemelő minden hűtő, klíma, és hőszivattyú berendezésre vonatkozó, 842/2006/EK (ún. F-gáz) rendelet, ami 2007. július 4-én Magyarországon is hatályba lépett! Valamint a 2008. decemberétől szintén hatályba lépett a 310/2008. (XII.20.) kormányrendelet (lásd melléklet). Ezen rendeletek előírása szerint, csak megfelelő jogosultsággal (arcképes zöldkártya) rendelkező személy végezhet olyan tevékenységet, ami a hűtőközegek környezetbe jutását okozhatja és külön jogosultság birtokában (narancssárga-kártya) végezheti el a 3 kg, vagy a feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező berendezések esetén évente, nagyobb töltetű rendszereknél évente többszöri kötelező szivárgásvizsgálatát. Ezeken felül részletes dokumentálási és címkézési kötelezettséget írnak elő.

A szivárgásellenőrzés követelményei:

Rendszeres időközönként minősített személyzettel ‘kézi’ szivárgásellenőrzést kell végrehajtania következő ütemterv szerint:

 • Rendszer tartalma: >3 kg F-gáz (kivéve, ha hermetikusan zárt és < 6 kg) - ellenőrzés 12 havonta
 • Rendszer tartalma: >30 kg F-gáz, ellenőrzés 6 havonta
 • Rendszer tartalma: >300 kg F-gáz, ellenőrzés 3 havonta.

A berendezéseket a szivárgás megjavítását követő egy hónapon belül újból szivárgás ellenőrzésnek kell alávetni, annak érdekében, hogy biztos legyen a javítás eredményessége. A szivárgás ellenőrzést dokumentálni kell.

A fenti követelményeken kívül a 300 kg vagy több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek automatikus szivárgásérzékelő rendszert kell telepíteniük, amit minden évben ellenőriztetniük kell. Ha megfelelően működő automatikus szivárgásérzékelő rendszer van telepítve, akkor az időszakos ‘kézi’ ellenőrzések gyakorisága a 30 kg-on felüli rendszereknél megfeleződik.

Bejelentési adatszolgáltatási kötelezettség:

Amennyiben a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (3kg vagy annál nagyobb hűtő-közeg töltetű) helyhez kötött hűtő- és légkondicionáló berendezést vagy hőszivattyút üzemeltetnek, úgy 2009. február 26.-ig (a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül) teljesíteni kellett a berendezésekre vonatkozó a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést. Az alapbejelentéshez használandó adatlapok (LAL/v Borító és LAL/FL lap) és a kitöltésüket segítő útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) honlapjáról letölthetőek. A107/2007. (V. 9.) Kormányrendeletet már hatályba lépett, ami a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságokról rendelkezik. A Környezetvédelmi Felügyelőségek szakemberei, megfelelő méltányossággal kezelve ugyan, de megkezdték ellenőrző, szankcionáló tevékenységüket. A törvény kimondja, hogy a büntetésnek “hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek” kell lenniük.

A szándékos környezetszennyezést (ez vonatkozik a szándékos, tudatos hűtőközeg kibocsátásra is) a Büntető Törvénykönyv is szigorúan bünteti! (A büntetések díjszabása letölthető 107/2007. (V. 9.) Kormányrendelet )

A berendezés Tulajdonosának, Üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége a fentiek betartása, betartatása, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása (gépkönyvben, eseménynaplóban, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvekben), valamint ezen dokumentumok és a szervizcélokra felhasznált hűtőközegek fajtánkénti mennyiségének hatóságoknak - kérésre - történő bemutatása.

Amennyiben önnek tulajdonában van, vagy üzemeltet a fenti jogszabályok alá eső (klíma,hűtő valamint hőszivattyú) berendezéseket és eleget akar tenni a bejelentési kötelezettségének és el akarja kerülni az ezzel járó kellemetlenségeket, büntetéseket kérjük hívjon, vagy írjon, az alábbi elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére:

F-gáz rendelet, kötelező szivárgás vizsgálat, bejelentés:

 • Air-Tech 99Kft.
 • Tel: +36/1-357-6657
 • Fax: +36/1357-6658
 • Mobil: +36/20-952-2081; +36/20-207-4643
 • E-mail: info@klimakereskedes.hu
 • Web: www.klimakereskedes.hu

Letölthető dokumentumok:

 • Tájékoztató tulajdonosoknak üzemeltetőknek
 • 842/2006/EK (ún. F-gáz) rendelet
 • 94/2003. (VII. 2.) Kormányrendelet
 • 310/2008. (XII.20.) Kormányrendelet
 • 107/2007 (V.9.) Kormányrendelet

Kapcsolódó fogalmak, gyakori kérdések:

1. Mik az F-gázok?
Az F-gázok (részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k), perfluor-karbonok (PFC-k) és kénhexafluorid (SF6)) új, biztonságos ipari gázok, amiket számos alkalmazásokban használnak: ipari hűtési, légkondicionáló rendszerek, szigetelőanyag habosítás, tűzoltó rendszerek,és még sok más egyéb. Az F-gázok helyettesítették az ózonkárosító CFC és HCFC gázokat az 1990-es években. Az F-gázok nem ózonkárosító gázok, alacsony mérgező szintjük van, és legtöbbjük nem gyúlékony. Mindamellett viszonylag magas globális felmelegedési potenciáljuk van (GWP)

2. Mit jelent az EU F-gáz Rendelete?
Az F-gáz Rendelet, vagyis az “Európai Parlament és a Tanács Rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról” egy EU jogalkotási okirat, ami közvetlenül (azaz további harmonizáló intézkedések nélkül) alkalmazandó valamennyi EU Tagállamban. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az EU Tagállamok, az ipar és az NGO-k közötti csaknem 3 éves intenzív tárgyalás után elfogadták a Rendeletet 2006. év első félévében.

3. Mi az F-gáz Rendelet célkitűzése?
A Rendelet célkitűzése, hogy csökkentse a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázok, nevezetesen a HFC-k, PFC-k és az SF6-ok kibocsátását. Abból a célból,hogy megfeleljen ennek a célkitűzésnek, a Rendelet a következőket tartalmazza:

 • A HFC-k, PFC-k és az SF6-ok biztonságos tárózása, alkalmazása, visszanyerése és ártalmatlanítása;
 • E gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkézése és ártalmatlanítása;
 • A gázokról információk jelentése;
 • A gázok bizonyos alkalmazásainak ellenőrzése;
 • A forgalomba hozatal tiltásainak alkalmazása bizonyos termékekre és berendezésre;
 • E Rendelet alatti tevékenységekbe bevont személyzet és vállalatok kiképzése és minősítése.

4. Mi az F-gáz Rendelet gyakorlati és környezetre gyakorolt hatása?
Az intézkedés várható környezeti haszna az, hogy jelentős mennyiségű ózonkárosító, ill. üvegházhatású gáz levegőbe jutását sikerül elkerülni vagy csökkenteni, a berendezések tulajdonosai pedig megbízhatóan, hatékonyan üzemelő berendezésekben és szakszerű szolgáltatásokban bízhatnak.

5. Milyen berendezésekre vonatkozik a kötelező szivárgásvizsgálat?
A kötelező szivárgásvizsgálat minden olyan hűtő, klíma és hőszivattyú berendezésre vonatkozik, ami 3kg-nál hermetikusan zárt rendszereknél 6kg-nál több hűtőközeget tartalmaz és ezeknek a hűtőközegeknek vagy keverékeknek legalább egy vagy több összetevője F-gáznak minősül. (általában minden olyan berendezés, ami kb. 10-12kW hűtőteljesítménynél nagyobb az 3 kg-nál több hűtőközeget tartalmaz)

6.Hogyan állapítható meg a berendezésben lévő hűtőközeg típusa és mennyisége?
A hűtőközeg típusa legkönnyebben a berendezésen lévő címke ellenőrzésével állapítható meg. A 2008. április 1. óta az EU piacára vitt, F‐gázt tartalmazó hűtő‐, légkondicionáló és hőszivattyú berendezéseken kell lennie egy címkének „A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz” szöveggel, továbbá a címkének tartalmaznia kell az F‐gáz típusát és mennyiségét. Sok esetben a lényeges információ a korábban piacra került berendezéseken is megtalálható. Abban az esetben, ha nem található lényeges információ a címkén, a berendezés kézikönyvének és műszaki specifikációjának kell információt szolgáltatnia a berendezésben tárolt hűtőközeg típusáról. Alternatív megoldásként ennek a berendezésnek a szállítóját, gyártóját vagy a szervizelését és fenntartását végző társaságot és személyzetet kell kérni a lényeges információk megadására.

 
Gyártók
Szaktanácsadás
Klímaszerelés
Segítünk választani